Skip to content

Druga stran dvojezičnega patenta iz leta 1771. Patent narekuje cerkvene reforme. Vir: Zakladnica Zgodovine.