4. mestna deška ljudska šola

4. mestna deška ljudska šola


Na razglednici je prikazana današnja osnovna šola Prule.