Dolenjska cesta v Ljubljani

Dolenjska cesta v Ljubljani


Dolenjska cesta je bila formalno ustanovljena leta 1892, ko so preimenovali dotedanjo Kurjo vas, ki je bila cesta, ki je potekala na obeh straneh proti Dolenjskem kolodvoru.