Francevo nabrežje

Francevo nabrežje


Francevo nabrežje (Frančevo nabrežje), danes Cankarjevo nabrežje, pred preureditivjo.