Grad Tivoli v parku Tivoli

Grad Tivoli v parku Tivoli


Grad Tivoli je pet let (1853 -1858) bil last znanega avstrijskega maršala Johanna Radetzkega.