Rožna ulica

Rožna ulica


Rožna ulica v stari Ljubljani meji na dva trga – Gornji in Levstikov trg.