Skip to content

Šiška

Nekdanje samostojno naselje severozahodno od Ljubljane je bila vas Zgornja Šiška. Sosednji vasi Zgornja in Spodnja Šiška sta v vsakdanjem jeziku poimenovani skupaj Šiška. V sredini vidimo križišče današnje Aljaževe ulice in Celovške ceste.

Place
Ljubljana
Posneto
1918 -
Lastnik
Digitized:
Digitaliziral
MKL - Slovanska knjižnica