Slovenski (Sodnijski) trg v Ljubljani

Slovenski (Sodnijski) trg v Ljubljani


Preden je dobil današnji naziv Miklošičev park, je park v nekaj več kot 100 letni zgodovini nosil še sedem različnih nazivov.