Sodna palača in nekdanja Sodnijska ulica

Sodna palača in nekdanja Sodnijska ulica


Sodna (justična) palača in današnja Tavčarjeva (tedanja Sodnijska) ulica v začetku 20. stoletja.