Sodnijski trg in ljubljanski grad

Sodnijski trg in ljubljanski grad


V začetku 20. stoletja so ob Miklošičevi in Cigaletovi bile zasajene lipe, ki so parku dajale okvir in simetričnost. Dodatno je simetrija poudarjena z notranjim nizom okroglih javorov.