Skip to content

305-1_ljubljana_zmaj_zmajski_jubilejni_most_kopitarjeva_resljeva_cesta_1931

305-1_ljubljana_zmaj_zmajski_jubilejni_most_kopitarjeva_resljeva_cesta_1931

Kip zmaja na Zmajskem mostu leta 1931