Skip to content

1982 – Začetek Falklandske vojne

- 2. aprila 1982 je Argentina napadla Falklandske oziroma Malvinske otoke kot jih imenujejo v Južni Ameriki. Argentinci so z napadom želeli prevzeti nadzor nad dvema čezmorskima ozemljema Velike Britanije, za katera so si zaradi zgodovinskih okoliščin polagali pravico do vladanja. Prvi dan so padli Falklandski otoki, dan kasneje pa še Južna Georgija in Južni Sandwichevi... Read More