Article

1905 – Sklep o postavitvi katoliške telovadne organizacije

Telovadci jeseniškega Orla leta 1906. Vir Ilustrirani Slovenec, 25.7.1926, str. 259.

12. novembra leta 1905 so na občnem zboru Slovenske krščansko-socialne zveze (SKSZ) sklenili, da je nastopil čas za ustanovitev lastne telovadne organizacije, ki bo stala nasproti liberalnemu Sokolu. Prvi poskus se je zgodil že pred tem na Jesenicah, uradno pa je bil prvi odsek ustanovljen leta 1906 v Ljubljani. Katoliška…

Read