Article

Kulturne sledi manjšin v Ljubljani: Gabrijel Gruber

Gabriel_Gruber

Rubrika kulturne sledi manjšin v Ljubljani opisuje osebnosti, ki so s svojim delom vplivali na razvoj Ljubljane na področju kulture. Tokrat je na vrsti Gabrijel Gruber, ki ga je pot v mesto zanesla pred četrt tisočletja.

Read

Street

Prule

Prule so dobile svoje ime iz stare nemške označbe “bruel”, s katero so ljudje označevali mokro in močvirnato zemljo. Ta naziv so uporabljali že v začetku 14. stoletja. Za to območje se uporablja tudi naziv Na Prulah oziroma Am Brühl za čas Avstro-ogrske.

Read