Skip to content

1235 – Cesar Friderik II. sprejeme določila za urejanje trgovine

- 8. julija leta 1235 je Friderik II. cesar Svetega rimskega cesarstva sprejel določila, ki so urejala razmere s področja prometa in trgovine. Mitnine oziroma mitnice so kot posebno dajatev poznali že v antiki, poseben pomen pa so dobile v srednjem veku. Pobiranje prometno trgovskih pristojbin je že do 11. stoletja na razne načine prešlo v... Read More