Kdaj je človek pijan?

Slovenec, 22. marec 1934, str. 5

Slovenec, 22. marec 1934, str. 5