Skip to content

Nacistične igrače

Nacistični sistem v Nemčiji je v 30. letih poskrbel, da se je kult osebnosti negoval že pri otrocih. Priloga katoliškega časopisa Slovenec je leta 1937 na ogled postavil igrače – podobe znanih nacističnih voditeljev.

Teden v slikah, št. 15, 1937, str. 3
Teden v slikah, št. 15, 1937, str. 3