Skip to content

Nova stanovanja v Ljubljani 1918-1929

Po koncu prve svetovne vojne je bilo v Ljubljani veliko pomanjkanje stanovanj, zato je mestna oblast v le desetletju postavila 720 od eno- do štirisobnih stanovanj.

Slovenski narod, 28.12.1929, str. 2.
Slovenski narod, 28.12.1929, str. 2.