Odkrita tajna prostitucija v Ljubljani

Slovenec, 10.5.1913

Slovenec, 10.5.1913