Šiška

Šiška


Nekdanje samostojno naselje severozahodno od Ljubljane je bila vas Zgornja Šiška. Sosednji vasi Zgornja in Spodnja Šiška sta v vsakdanjem jeziku poimenovani skupaj Šiška. V sredini vidimo križišče današnje Aljaževe ulice in Celovške ceste.