14. maj

1747 – Umre Pierre Toussaint Tabouret

14. maja leta 1747 je v Ljubljani umrl lasuljar, poslovnež in svilarnar Pierre Toussaint Tabouret. V francoskem Nancyju rojeni francosko-kranjski podjetnik je svojo poslovno pot pričel s kratkim postankom v svetovljanskih Benetkah, nato pa se okoli leta 1715 naselil v Ljubljani in postal njen meščan. V glavnem mestu Kranjske je v dveh letih napredoval od lasuljarskega pomočnika do mojstra in si pridobil koncesijo za samostojno izvrševanje lasuljarske obrti.

Čeprav je bilo v Ljubljani tkanje svilenih tkanin prisotno že vsaj stoletje v obliki cehovskega načina proizvodnje, pa večjih manufakturnih obratov ni bilo. V duhu merkantilistične državne gospodarske politike 18. stoletja, ki je omejevala uvoz svile iz Benetk ter spodbujala lastno domačo proizvodnjo, razumemo nastanek prve prave svilarne v Ljubljani. Zaradi izjemno visoke cene baročnega luksuznega blaga, ki ga je kupovala aristokracija in meščanstvo, je ambiciozni Tabouret že leta 1728 pridobil dovoljenje za prvo manufakturo za svilene izdelke na Kranjskem.

Poleg donosnega izdelovanja lasulj, je od leta 1725 proizvajal tudi svilene nogavice, pet let kasneje pa je pridobil še monopolni privilegij za proizvodnjo, prodajo in izvoz nogavic za celotno deželo. Naslednje leto je povečal svoj obrat, zaposlil dodatne ljudi in na Dunaju kupil nove statve. Namesto drage uvožene surove svile iz Gradiščanskega, je poleti 1731 prepričal mestni svet, da mu je prepustil zemljišče na Grajskem griču za Streliško ulico, kjer je pričel z drevesnimi nasadi belih murv, katere listi se uporabljajo za hranjenje sviloprejk.

Še isto leto pa so prebivalci Poljan naščuvali mesarskega cehovskega mojstra, da jim bo Francoz prevzel tamkajšnje pašnike. Spor je prišel tako daleč, da so nezadovoljni Poljančani, ki so nasprotovali podelitvi zemljišča, po treh mesecih razprtij uničili nasad. Zaradi tovrstnih preprek in odpora je Tabouret v naslednjih letih prenehal s svilogojsko in tkalsko dejavnost in finančno propadel.

Svilena oblačila aristokracije in meščanstva 18. stoletja (FOTO: Wikipedia)

Ostali dogodki: