14. maj

1955 – Ustanovitev Varšavske zveze

14. maja leta 1955 je v poljski prestolnici bila ustanovljena Varšavska zveza, ki je predvsem na vojaškem področju združevala socialistične države vzhodnega bloka. Nastala je kot odgovor na pridružitev Zvezne republike Nemčije, zvezi NATO le pet dni prej. Ko je bila Zahodna Nemčija leta 1954 povabljena, da se pridruži zvezi NATO, je to povzročilo ostre proteste Sovjetske zveze. Sovjetska zveza je celo ponudila, da se bo pridružila NATO-u v zameno, da Zahodna Nemčija ostane izven njega. Varšavsko zvezo so ustanovile Sovjetska zveza, Poljska, Čehoslovaška, Nemška demokratična republika, Madžarska, Bolgarija, Romunija in Albanija, ki je organizacijo zapustila leta 1968. Varšavska zveza je naslednjih 35 let bila protiutež zvezi NATO. Z združitvijo Nemčij je Varšavska zveza leta 1990 izgubila eno članico, naslednje leto pa je tudi formalno prenehala obstajati, ko se je Mihail Gorbačov ob koncu hladne vojne odločil razpustiti zvezo.

Ostali dogodki: