2. september

1819 – Rojen Matej Cigale

2. septembra leta 1819 se je v kraju Lome pri Idriji rodil jezikoslovec, odvetnik in urednik Matej Cigale. Štejemo ga za enega najvplivnejših slovenskih jezikoslovcev 19. stoletja.

V Ljubljani je študiral teologijo, v Gradcu in na Dunaju pa pravo. V raznih časopisih (Slovenski glasnik, Novice) je objavljal razprave o pravopisu, sklanjatvi in oblikoslovju. Zaradi dobrega poznavanja nemščine, slovenščine in terminologije so mu zaupali uredništvo Wolfovega nemško – slovenskega slovarja. Rokopis, ki je čakal desetletja na izdajo, je prevzel leta 1854 in ga dokončal le šest let kasneje. Tedaj je to bil prvi večji slovenski tiskani slovar. Kot dopolnilo k slovarju je izdal še Znanstveno terminologijo s posebnim ozirom na srednja učilišča, ki velja za prvi slovenski terminološki slovar.

Cigale je umrl na Dunaju leta 1889, star 69 let.

Matej Cigale, FOTO Wikipedia

Ostali dogodki: