1. september

1928 – Ustanovitev Radia Ljubljana

1. septembra leta 1928 je začela delovati Radijska postaja Ljubljana, predhodnica Radia Ljubljana. Manj kot dva meseca kasneje, 28. oktobra 1928, so že imeli urejen radijski spored. Inženir Marij Osana je leta 1924 začel v Ljubljani s poskusnimi oddajami z lastnoročno izdelanim oddajnikom. Po večletnih poskusih in zapletenih meritvah s pomanjkljivo merilno opremo je Marij končno lahko določil najprimernejšo lokacijo za postavitev antene oddajnika v bližini Domžal.

Prva lokacija radia je bila v upravi prosvetne zveze, prvi tehnični vodja pa je bil že omejeni Marij Osana. Nemško letalstvo je ob začetku druge svetovne vojne v Jugoslaviji 11. aprila 1941 bombardiralo oddajnik radijske postaje Ljubljana v Domžalah, tako da postaja ni bila več sposobna za nadaljnje oddajanje programa. Po italijanski zasedbi Ljubljane je radijsko postajo Ljubljana prevzela italijanska družba EIAR.

Osvobodilna fronta je v okupirani Ljubljani že 17. novembra 1941 organizirala delovanje ilegalnega oddajnika imenovanega Kričač. Oddajal je trikrat tedensko s pozivanjem k odporu proti okupatorju. Oddajnik se je zaradi nevarnosti odkritja moral nenehoma seliti iz ene stavbe v drugo. V času svojega delovanja je zamenjal kar 23 lokacij. Ker nikoli niso uspeli odkriti lokacij Radia Kričač, so Italijani prebivalstvu začeli odvzemati radijske sprejemnike.

Radijska postaja je v zadnjih dveh letih vojne zamenjala več lokacij na osvobojenem ozemlju, nato pa je bila prepeljana v Ljubljano, kjer se je na dan osvoboditve (9. maj 1945) ponovno oglasila kot Radio svobodna Ljubljana. Že kmalu so jo preimenovali v Radio Ljubljana, kateremu se je leta 1951 pridružil še drugi program.

Več si lahko preberete v našem članku Radio Ljubljana – od skromnih začetkov do kulturne institucije.

Stavba Radia Ljubljana leta 1928, FOTO Wikipedia

Ostali dogodki: