28. januar

1918 – Nastanek Rdeče armade

28. januarja (15. januarja po starem gregorijanskem koledarju) 1918 je z dekretom Sovjeta narodnih komisarjev nastala Delavsko-kmečka Rdeča armada (RKKA).

Zaradi začetka državljanske vojne in intervencije tujih sil v državi je Trocki dobil nalogo reformirati in reorganizirati oddelke Rdeče garde, ki v začetku oboroženih spopadov z Belo armado in tujimi silami ni imela nobenih možnosti za uspeh na bojnem polju. Januarja 1918 je Rdeča armada štela 299 pehotnih polkov, v njej pa so lahko služili fantje in dekleta starejši od 18 let. V roku enega leta je Trocki ustvaril silo, ki je štela 16 armad (47 divizij pehote in 4 konjenice) in poveljeval 380.000 možem (420.000 jih je bilo še v rezervi). Leta 1922 se je državljanska vojna končala z zmago Delavsko-kmečke Rdeče armade.

Po II. svetovni vojni se je leta 1946 preimenovala v Sovjetsko armado in pod tem nazivom obstajala do razpada Sovjetske zveze decembra 1991.

Ostali dogodki: