22. junij

1941 – Ustanovljeno Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet

22. junija leta 1941 je bilo v Ljubljani ustanovljeno slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot z imenom Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. do konca vojne je spreminjal ime. Njegov sedež je bil najprej v Ljubljani, od maja 1942 pa v Kočevskem Rogu. Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, so bili oborožene sile pod vodstvom Osvobodilne fronte, ki so se med drugo svetovno vojno na Slovenskem borile proti okupatorjem in protirevolucionarnim enotam. Sprva so bile samostojne, z reorganizacijo vseh partizanskih oboroženih sil na področju Jugoslavije pa so se podredili Vrhovnemu štabu Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije kot slovenski del Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. Ob koncu druge svetovne vojne je bil razpuščen ter vključen v Jugoslovansko armado, ki je bila ustanovljena 1. marca 1945.

10. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Gradnik«, tudi Ljubljanska brigada (FOTO: Wikipedia)

Ostali dogodki: