23. junij

2006 – Umre Nace Šumi

23. junija 2006 je umrl umetnostni zgodovinar Nace Šumi. Umetnostni zgodovinar Nace Šumi je bil v drugi polovici 20. stoletja vodilni slovenski umetnostni zgodovinar, konzervator, univerzitetni profesor in izjemni raziskovalec zgodovine ljubljanske umetnostne dediščine. Ukvarjal se je tako z ohranjanjem bogate stavbne dediščine, se doma in na tujem uveljavil kot plodovit interpret preteklih arhitekturnih gibanj in napisal več znamenitih knjig s področja ljubljanske baročne arhitekture, secesijske grajene dediščine, zgodovinskem urbanizmu in spomeniškem varstvu zlasti v Ljubljani. Številni njegovi članki in monografije so se dotikali študiju arhitekture od gotike do danes in postavil temelje slovenske arhitekturne zgodovine. Veljal je za enega največjih poznavalcev likovne, arhitekturne in urbanistične podobe Ljubljane, njene secesije in baroka. Bil je eden vodilnih slovenskih konservatorjev, saj je s svojim delom zaznamoval prenovo Ljubljane in številnih drugih mest, gradov in cerkva. Sodeloval je z Jožetom Plečnikom pri prenovi Križank, z Markom Mušičem pri prenovi Železniške postaje v Ljubljani in z vsemi generacijami arhitektov med njima. Usmerjal je svoje učence, zlasti konservatorje in jim pomagal v dilemah reševanja spomenikov s temeljnimi navodili.

Nace Šumi (FOTO: Wikipedia)

Ostali dogodki: