Skip to content

2006 – Umre Nace Šumi

23. junija 2006 je umrl umetnostni zgodovinar Nace Šumi. Umetnostni zgodovinar Nace Šumi je bil v drugi polovici 20. stoletja vodilni slovenski umetnostni zgodovinar, konzervator, univerzitetni profesor in izjemni raziskovalec zgodovine ljubljanske umetnostne dediščine. Ukvarjal se je tako z ohranjanjem bogate stavbne dediščine, se doma in na tujem uveljavil kot plodovit interpret preteklih arhitekturnih gibanj in napisal več znamenitih knjig s področja ljubljanske baročne arhitekture, secesijske grajene dediščine, zgodovinskem urbanizmu in spomeniškem varstvu zlasti v Ljubljani. Številni njegovi članki in monografije so se dotikali študiju arhitekture od gotike do danes in postavil temelje slovenske arhitekturne zgodovine. Veljal je za enega največjih poznavalcev likovne, arhitekturne in urbanistične podobe Ljubljane, njene secesije in baroka. Bil je eden vodilnih slovenskih konservatorjev, saj je s svojim delom zaznamoval prenovo Ljubljane in številnih drugih mest, gradov in cerkva. Sodeloval je z Jožetom Plečnikom pri prenovi Križank, z Markom Mušičem pri prenovi Železniške postaje v Ljubljani in z vsemi generacijami arhitektov med njima. Usmerjal je svoje učence, zlasti konservatorje in jim pomagal v dilemah reševanja spomenikov s temeljnimi navodili.

Nace Šumi (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

1872 – Umre Jožef Blaznik

23. junija leta 1872 je v Ljubljani umrl založnik in tiskar Jožef Blaznik. Blazik se je rodil 7. februarja leta 1800 v Idriji. Blaznik se je tiskarske obrti izučil v Ljubljani in se nato 6 let izpopolnjeval v tujini (v Gradcu in Mainzu), ter se vrnil septembra 1824 v Ljubljano in se 29. julija 1828… Read More

1915 – Začetek I. soške bitke

23. junija leta 1915 se je začela prva soška bitka, Ljubljana pa je postala zaledno vojno mesto. Čeprav je kraljevina Italija podpirala centralne sile ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914, pa se je to naslednje leto spremenilo. S tajnim londonskim sporazumom so ji nasprotne sile obljubljale ozemlja, na katerem so prebivali Italijani v Avstro-Ogrski…. Read More