Skip to content

1915 – Začetek I. soške bitke

23. junija leta 1915 se je začela prva soška bitka, Ljubljana pa je postala zaledno vojno mesto. Čeprav je kraljevina Italija podpirala centralne sile ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914, pa se je to naslednje leto spremenilo. S tajnim londonskim sporazumom so ji nasprotne sile obljubljale ozemlja, na katerem so prebivali Italijani v Avstro-Ogrski. Tega leta je kraljevina Italije napovedala vojno habsburški monarhiji, na slovenskih tleh pa je potekala ob Soči del tako imenovane italijanske fronte, kjer je bilo večino spopada v težko dostopnih alpskih predeli. Ob izbruhu vojne leta so se tako državna in mestna oblast kot tudi številni posamezniki in društva trudili omiliti pomanjkanje živeža in pripomoči k znosnejšemu življenju v Ljubljani. K zbiranju sredstev je pozval tudi Pomožni zaklad za vdove in sirote pri vojnem ministrstvu na Dunaju, avgusta 1915 pa je župan Ivan Tavčar predlagal mestnemu svetu, da tudi v Ljubljani ob 85-letnici cesarja Franca Jožefa I postavijo Brambni ščit, eno izmed številnih dobrodelnih akcij, v katerih so zbirali sredstva. V mestu so se odvijali dobrodelni koncerti, za vojake na fronti so zbirali pakete in organizirali številne dobrodelne akcije za avstro-ogrske vojne invalide in vojaške otroke.

Obisk medvojnega župana Ivana Tavčarja na bojišču soške fronte (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

2006 – Umre Nace Šumi

23. junija 2006 je umrl umetnostni zgodovinar Nace Šumi. Umetnostni zgodovinar Nace Šumi je bil v drugi polovici 20. stoletja vodilni slovenski umetnostni zgodovinar, konzervator, univerzitetni profesor in izjemni raziskovalec zgodovine ljubljanske umetnostne dediščine. Ukvarjal se je tako z ohranjanjem bogate stavbne dediščine, se doma in na tujem uveljavil kot plodovit interpret preteklih arhitekturnih gibanj… Read More

1872 – Umre Jožef Blaznik

23. junija leta 1872 je v Ljubljani umrl založnik in tiskar Jožef Blaznik. Blazik se je rodil 7. februarja leta 1800 v Idriji. Blaznik se je tiskarske obrti izučil v Ljubljani in se nato 6 let izpopolnjeval v tujini (v Gradcu in Mainzu), ter se vrnil septembra 1824 v Ljubljano in se 29. julija 1828… Read More