6. oktober

1942 – Ustanovljena Šercerjeva brigada

6. oktobra leta 1942 so na Mokrcu formirali 2. slovensko narodnoosvobodilno udarno brigado Ljubo Šercerja, znano tudi pod imenom Šercerjeva brigada. Na dan formiranja je štela 310 borcev. Brigada je delovala vse do konca vojne in se je vseskozi številčno povečevala. Med 32-mesečnim bojevanjem je brigada delovala na celotnem Notranjskem, Kočevskem, južnem Primorskem, v Beli krajini, Suhi krajini, delu Dolenjske, na Štajerskem in na Koroškem. Februarja 1979 je bila brigada odlikovana z odlikovanjem Narodnega heroja.

Brigada je dobila ime po Ljubomirju Šercerju. Po porazu vojske Kraljevine Jugoslavije se je Šercer zelo hitro povezal s predstavniki Osvobodile fronte. Julija 1941 je odšel v partizane, zaradi njegovih vojaških izkušenj pa je kmalu postal komandir molniške, nato pa še mokrške in loške čete. Po izdaji so ga 16. novembra 1941 ujeli Italijani in ga 16. decembra obsodili na smrt. 22. decembra so ga skupaj s še petimi partizani ustrelili na strelišču Strahomer pri Ljubljani. Njegovi posmrtni ostanki so po vojni bili preneseni v Grobnico narodnih herojev v Ljubljani. Za narodnega heroja je bil med prvimi proglašen 25. oktobra 1943.

Šercerjeva brigada leta 1943, FOTO Wikipedia

Ostali dogodki: