Preskoči na vsebino

1975 – Podpis Osimskih sporazumov

10. novembra leta 1975 sta v italijankem mestu Osimo zunanja ministra Italije Mariano Ramur in Jugoslavije Miloš Minić podpisala t.i. »Osimske sporazume« o ureditvi mejnih in gospodarskih vprašanj med državama. Z Osimskimi sporazumi je bila potrjena meja med Italijo in Jugoslavijo, ki je bila dogovorjena z Londonskim memorandumom leta 1954. Originalni tekst sporazuma je bil napisan v francoskem jeziku. V veljavo je stopil 11. oktobra 1977, ko sta ga ratificirala parlamenta obeh držav.

Osimske sporazume sestavljajo trije temeljni dokumenti in 16 dodatkov:
– Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo
– Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo
– Protokol o prosti coni

Za implementacijo sporazumov sta državi ustvarili 12 skupnih delovnih teles, večina določb pa je bila uresničena. Z razpadom Jugoslavije, sta leta 1992 Slovenija in Hrvaška postali pravni naslednici Osimskih sporazumov.

Za Jugoslavijo je sporazum podpisal Miloš Minić, FOTO Wikipedia