31. oktober

1517 – Začetek reformacije

Luther pri augsburškem kardinalu Cajetanu, FOTO: Wikipedia

31. oktobra leta 1517 je nemški duhovnik Martin Luther na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve. Njegovo dejanje je popolnoma spremenilo tok evropske in svetovne zgodovine. V Sloveniji je 31. oktober – dan reformacije dela prost dan, več o njem pa v tem prispevku.

Other events: