Skip to content

1811 – Sprejetje organičnega dekreta

15. aprila 1811 je cesar Napoleon z organičnim dekretom pretrgal kontinuiteto s staro avstrijsko ureditvijo in v Ilirske province vpeljal novo upravno razdelitev. Dekret o cerkveni, civilni in sodni organiziranosti, s katerim je Ilirske province tesneje povezal s Parizom, je razdelil na šest civilnih in eno vojaško pokrajino (Koroška z vzhodno Tirolsko, Kranjska, Istra, Dalmacija, Hrvaška, Dubrovnik in Vojna Krajina), te pa na distrikte, kantone (sodni okraji), občine. Z njim so odpravili osebno odvisnost od zemljiških gospodov.

Ilirske province z glavnim mestom Ljubljana je Napoleon s posebnim dekretom ustanovil že 14. oktobra 1809 (nova država znotraj cesarstva). Vanje je bila vključena približno polovica s Slovenci poseljenega ozemlja: Goriška, Trst, avstrijska Istra, Kranjska in zahodna polovica Koroške. Ozemlje Ilirskih provinc je Avstriji v mednarodnopravnem smislu pripadlo šele 9. junija 1815 po sklepu Dunajskega kongresa.

FOTO: Odkritje spomenika Ilirskim provincam v Ljubljani (Wikimedia commons)

Other events that happened today:

1912 – Potopljen Titanik

15. aprila leta 1912 je potonila znamenita britanska ladja Titanik. Bila je na poti iz angleškega pristanišča Southampton v New York, ko je v Atlantskem oceanu trčila v ledeno goro. Na ladji je bilo 2.224 potnikov, od katerih je umrlo več kot 1500. Nesrečo štejemo za eno največjih civilnih pomorskih nesreč v času miru. Naročilo… Read More

1920 – Stavka železničarjev na Zaloški cesti v Ljubljani

15. aprila 1920 se je pričela splošna stavka železničarjev v Sloveniji kot del stavke jugoslovanskih železničarjev. Stavka je prerasla v splošno delavsko stavko, ki se je 24. aprila 1920 končala tragično. Slovenski orožniki so na Zaloški cesti v Ljubljani napadli in streljali na sprevod delavcev, ki so bili namenjeni v mesto na zborovanje. V spopadih… Read More

1867 – Rojen Etbin Kristan

15. aprila leta 1867 se je v Ljubljani rodil slovenski politik, dramatik, urednik, publicist, gledališki kritik in književnik Etbin Kristan. Bil je voditelj Jugoslovanske socialdemokratske stranke in ideolog slovenske socialne demokracije. Bil je tvorec tivolske resolucije in o jugoslovanske jezikovne enotnosti, čemur je Ivan Cankar nasprotoval. Kandidiral je za ravnatelja ljubljanske Drame, prevajal je Schillerja,… Read More