Skip to content

1885 – Rojen Oton Fettich-Frankheim

Prvega junija leta 1885 se je v Ljubljani rodil odvetnik, sokol in humanitarec Oton Fettich-Frankheim. Po končani ljubljanski gimnaziji je študiral na Dunaju, kjer je tudi končal pravno fakulteto. Med prvo svetovno vojno je v Ljubljani odprl samostojno odvetniško pisarno. Že kot dijak se je aktivno vključeval v raznovrstna slovenska društva.

Skoraj deset let vse do leta 1922 je predsedoval trnovskemu telovadnemu društvu Sokol Ljubljana II. Vse do leta 1907 je bilo v Ljubljani samo eno sokolsko društvo, in sicer Ljubljanski Sokol s sedežem v Narodnem domu, ki je bil ustanovljen že leta 1863. Leta 1907 je bil na območju šempetrskega predmestja ustanovljeno drugo ljubljansko sokolsko društvo z imenom Sokol Ljubljana I, ki je po načrtih Ivana Vurnika med letoma 1923 in 1926 postavilo Sokolski dom Tabor, eden prvih večjih pokritih športnih objektov v Sloveniji. Prvi trnovski telovadci so telovadili v nekdanji osnovni šoli na Grabnu na Zoisovi cesti, kjer je danes Fakulteta za arhitekturo, 29. marca 1908 pa je bil v salonu narodne Steinerjeve gostilne na Opekarski cesti ustanovni občni društva Sokol Ljubljana II.

Leta 1916 je Oton Fettich-Frankheim prevzel vodenje založbe Tiskovne zadruge, ki je izdajala takratno osrednjo slovensko literarno revijo Ljubljanski zvon. Založba je izdajala dela živečih pisateljev, zbrana dela slovenskih klasikov, prevodov tujih slavistov, popularno-znanstvenih izvirnih in prevedenih spisov ter periodičnih listov. Sedež založbe je bil sprva na Čopovi, nato pa se je preselila na današnjo Slovensko cesto. Odvetnik Fettich je leta 1922 postal predsednik upravnega sveta Hipotekarne banke jugoslovanskih hranilnic.

Poleg gospodarskega in odvetniškega dela, se je Oton Fettich posvečal humanitarnemu delu, saj velja za prvega predsednika Rdečega križa Slovenije, ustanovljenega junija 1944 v Gradacu v Beli krajini. Enotno humanitarno društvo Rdeči križ Kraljevine SHS je bilo ustanovljeno že leta 1921 in je delovalo do leta 1941. V Dravski banovini je v tem obdobju deloval Rdeči križ Dravske banovine pod predsedstvom dr. Viljema Krejčija in zadnja leta pred vojno pod vodstvom dr. Otona Fetticha. V želji, da bi vojnim beguncem čim bolj uspešno pomagali, je bila 10. maja 1941 v okviru Pokrajinskega odbora Rdečega križa osnovana Sekcija za socialno pomoč, ki je začela delovati 12. maja 1941, njen predsednik pa je postal dr. Oton Fettich. Konec leta 1944 je nemški okupator zajel tudi Fetticha, ki je kmalu nato umrl v bavarskem koncentracijskem taborišču Dachau.

Oton Fettich-Frankheim (Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 50, 11. 12. 1927)

Other events that happened today:

1884 – Rojen Ivan Vurnik

1. junija leta 1884 se je v Radovljici rodil arhitekt Ivan Vurnik, ki je uvajal načela funkcionalne arhitekture. Ob Plečniku velja za najpomembnejšega arhitekta med obema vojnama. Od leta 1920 do 1957 je bil profesor na Tehnični fakulteti v Ljubljani. Med njegove pomembnejše stvaritve spadajo Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi in Sokolski dom na Taboru… Read More