12. maj

1910 – Ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

12. maja leta 1910 je bilo na ustanovnem občnem zboru v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskavanje jam Ljubljana, ki velja za najstarejše še delujočo jamarsko društvo v Sloveniji. Prvi predsednik društva je postal visoki državni uradnik Theodor Schwarz von Karsten. K sodelovanju so pritegnili tudi številne planince in alpiniste, ki so se lotevali sistematičnih raziskav jam. Kasneje se je društvo preimenovalo v Društvo za raziskovanje jam Slovenije, Jamarski klub Ljubljana-Matica in na zadnje v Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Društvo je do danes odkrilo in raziskalo 1884 jam, med njimi pa celo tri jame, globoke preko 1000 metrov.

Raziskovanje kraških jam (FOTO: Wikipedia)

Other events: