Skip to content

1921 – Rojen Vasilij Melik

17. januarja leta 1921 se je v Ljubljani rodil zgodovinar Vasilij Melik. Proučeval je predvsem slovensko zgodovino od konca 18. stoletja do leta 1918. Zanimale so ga politične teme in družbena ter kulturnozgodovinska vprašanja. Leta 1966 je izšla Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do 1918, pod katero se je podpisal skupaj z zgodovinarjem Ferdom Gestrinom. Objavil je nekaj podrobnih študij o revolucionarnem letu 1848 in o razvoju ustavnega življenja od šestdesetih let naprej. Pisal je tudi o slovenskih srednjeveških mestih.

Vasilij se je rodil kot drugi sin znanega geografa Antona Melika in Minke Novak. Leta 1939 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani in se nato vpisal na Univerzo v Ljubljani, kjer je študiral pod mentorstvom zgodovinarja Frana Zwitterja. Med II. svetovno vojno je bil s strani italijanskih okupacijskih oblasti sprva interniran v Gonarsu (Furlanija), nato pa je bil še na prisilnem delu v Postojni. Po italijanski kapitulaciji, septembra 1943, se je vrnil v Ljubljano in leto kasneje diplomiral iz zgodovine in primerjalne književnosti. Po osvoboditvi je kratek čas delal kot prevajalec pri Tanjugu (Telegrafska agencija nove Jugoslavije). Leta 1947 je postal asistent na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, kjer je ostal do leta 1952. Med letoma 1952 in 1959 je predaval gospodarsko zgodovino na Ekonomski fakulteti. Nato se je vrnil na Filozofsko fakulteto in doktoriral iz zgodovine z disertacijo Volilni sistem na Slovenskem: 1861-1918. Leta 1969 za bil izvoljen za izrednega in pet let kasneje za rednega profesorja. V letih 1972-74 je bil prodekan, 1974-1977 pa dekan Filozofske fakultete. Od leta 1972 je deloval kot glavni urednik Zgodovinskega časopisa.

Leta 1991 je prejel naslov zaslužnega profesorja ljubljanske univerze, nato pa še Gindleyjevo nagrado avstrijske raziskovalne skupnosti, ki jo je prejel za knjigo Volitve na Slovenskem 1861-1918. Leta 1993 je postal izredni, maja 1997 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1992 je dobil avstrijski častni križec za znanost in umetnost, leta 2002 pa je bil odlikovan s srebrnim častnim znakom Republike Slovenije. Ob osemdesetletnici (2001) je bil imenovan za častnega člana Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Umrl je v Ljubljani 28. januarja 2009. Star je bil 88 let.

Vasilij Melik, FOTO Wikipedia