Skip to content

1922 – Rojen Karel Destovnik Kajuh

13. decembra leta 1922 se je rodil pesnik, jezikoslovec, prevajalec, udeleženec narodnoosvobodilnega boja in narodni heroj Jugoslavije Karel Destovnik, bolj znan po partizanskem imenu Kajuh. Po Kajuhu se imenujeta osnovni šoli v Šoštanju in Ljubljani, I. gimnazija v Celju, ena izmed slovenskih književnih nagrad ter bralna značka. V prestolnici Slovenije Kajuhova cesta povezuje dve ljubljanski naselji Zeleno jamo in Štepanjsko naselje.

Karel Destovnik je svoj vzdevek Kajuh dobil po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju. Po osnovni šoli v Šoštanju je obiskoval gimnazijo v Celju, kjer so ga leta 1940 izključili zaradi komunističnih idej, zato je šolanje nadaljeval v Mariboru. Od 1934 bil aktiven član komunistične mladinske organizacije (SKOJ), poverjenik Slovenske mladine (za Šoštanj in delno za celjsko gimnazijo), bil pa je aktiven tudi v protifašističnih akcijah šoštanjskega Sokola.

Ko so sile osi aprila 1941 napadle Jugoslavijo, se je Kajuh kot prostovoljec vključil v vojsko. 28. aprila 1941 ga je Gestapo odpeljal v zapor v Slovenj Gradcu in ga čez mesec dni izpustil. V Savinjski dolini se je nato skrival do septembra, ko je odšel v Ljubljano, kjer se je pridružil NOB. Avgusta 1943 je odšel v partizane in postal vodja kulturniške skupine v XIV. udarni diviziji.

Konec 1943 je v Starih Ogencah nad Juriščami divizijska tehnika razmnožila zbirko njegovih Pesmi (v 38 izvodih). Januarja 1944 je odšel z divizijo čez Hrvaško na Štajersko, kjer je divizijo pričakala težka zima in obsežna nemška ofenziva. Kajuh je bil 22. februarja ustreljen na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjem pri nenadnem napadu nemške izvidniške patrulje. Star je bil 21 let. Istega leta je izšla posthumna izdaja njegovih pesmi.

Med vojno sta sicer izšli dve njegovi zbirki in sicer Markacije in Pesmi, ki jih je pripravila partizanska tehnika v maloštevilni nakladi. Njegove pesmi so bile med ljudmi v vojni in po njej izredno priljubljene. Leta 1953 so Kajuha z odlokom Josipa Broza Tita razglasili za narodnega heroja Jugoslavije.

Foto: Wikipedia

Other events that happened today:

1939 – Prva pomorska bitka v II. svetovni vojni

13. decembra leta 1939 se je odvila prva pomorska bitka v II. svetovni vojni. V južnoameriškem zalivu La Plata sta se spopadli nemška križarka Admiral Graf von Spee in britanska bojna skupina, ki je štela tri ladje. Nemška ladja Graf Von Spee je patruljirala po južnem Atlantiku in od konca septembra 1939 ropala ter napadala… Read More