Skip to content

1922 – Rojena Mara Bešter

16. julija leta 1922 se je v Kamniku rodila slovenska in jugoslovanska ekonomistka in družbenopolitična delavka Mara Bešter.

Mara Bešter je leta 1960 postala prva slovenska doktorica ekonomskih znanosti na ljubljanski Ekonomski fakulteti, ki je v slovenski znanstveni prostor kot ekonomistka in statističarka uvajala mednarodno primerljivo metodologijo izračunavanja bruto družbenega proizvoda in drugih statističnih kazalcev. Odraščala in maturirala je v Ljubljani ter aktivno sodelovala v odporniškem gibanju. Med drugo svetovno vojno jo je nemški okupator zajel in poslal v kaznilnico v Nemčijo.

Po osvoboditvi je bila poslanka slovenske ustavodajne skupščine in v ljubljanskem mestnem komiteju Komunistične partije Slovenije. Med doktorskim študijem se je izpopolnjevala v Oxfordu. Leta 1962 je v Oslu na Norveškem dva meseca študirala pri Ragnarju Frischu, utemeljitelju ekonometrije in prvem nobelovcu za ekonomijo. Na Ekonomski fakulteti je bila asistentka, docentka, izredna in redna profesorica. Njeno področje predavanja in raziskovanja je bila statistika, ki jo je predavala do leta 1994. Bila je aktivna tudi v republiški in zvezni politiki. Dr. Mara Bešter je bila poslanka zvezne skupščine, članica ekonomskega sveta Jugoslavije, članica ekonomskega sveta Slovenije, ki mu je ob koncu šestdesetih let 20. stoletja v času Kavčičeve vlade tudi predsedovala.

Med leti 1982 in 1990 je bila sodnica slovenskega ustavnega sodišča. Kot članica ekonomskih svetov Jugoslavije in Slovenije se je ukvarjala s smotrnostjo in kritiko neracionalnih investicij v nerazvitih republikah in pokrajinah nekdanje SFRJ ter tudi politično motiviranih investicijah v Sloveniji, denimo v velenjski elektrokemični kombinat (EKK), ki jo je vlada Staneta Kavčiča zaradi močnih strokovnih argumentov ustavila. Ukvarjala se je z ekonomskimi in socialnimi implikacijami reprodukcije prebivalstva in ekonomskim položajem žensk. Leta 1986 je prejela zlato plaketo Univerze v Ljubljani in bila leta 1992 imenovana za zaslužno profesorico te univerze. Rodila se je na današnji dan leta 1922 in večino življenja preživela v Ljubljani.

Mara Bešter (FOTO: Kamniško-komendski biografski leksikon)

Other events that happened today:

1879 – Rojen Alfred Šerko

16. julija leta 1879 se je v Cerknici rodil slovenski in jugoslovanski zdravnik, nevrolog, psihiater in pedagog Alfred Šerko. Zdravnik Alfred Šerko je bil eden izmed 18 prvih rednih profesorjev Univerze v Ljubljani. Nekdanji nevrolog in psihiater je bil tudi dekan Medicinske fakultete v akademskih letih 1930 do 1932 pa tudi rektor Univerze. Osnovno šolanje… Read More

1054 – Velika shizma

16. julija leta 1054 je papeški odposlanec kardinal Humbert v Konstantinoplu izobčil patriarha Mihaela Ceralariusa in njegove somišljenike. Štiri dni pozneje je bizantinski patriarh izobčil vse tri papeške odposlance vključno z Humbertom. Potrebno je omeniti, da je bil papež Leon IX. v času vzajemne izobčitve mrtev, njegov naslednik pa je bil ustoličen šele leta 1055…. Read More