Skip to content

1945 – Dan Mladosti

25. maja smo v času po II. svetovni vojni pa do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja praznovali »Dan mladosti«. Na ta dan se je štafeta mladosti predala jugoslovanskemu premierju in kasnejšem predsedniku Josipu Brozu Titu. Štafeta je potovala skozi celo Jugoslavijo, vsakokrat pa se je njeno potovanje začelo v drugem mestu in v drugi republiki.

Po pravilu so štafeto mladosti z iskrenimi željami za dolgo življenje in dobro zdravje izročili Titu najboljši mladinci in mladinke. Nošenje štafete je trajalo več kot 40 let. Po Titovi smrti leta 1980 so štafeto sprejemali predsedniki tedanje Zveze socialistične mladine Jugoslavije.

Štafeta je bila uvedena leta 1945, 12 let kasneje pa so na Titovo iniciativo dogodek preimenovali v Dan Mladosti. Do Titove smrti se je štafeta predajala Titu osebno na štadionu JLA v Beogradu. Leta 1980 je potovanje štafete mladosti prekinila smrt Tita 4. maja v Ljubljani, zato so jo kasneje položili na oder skupščine SFRJ v Beogradu.

Štafeta mladosti nadaljuje svoj obstoj tudi po Titovi smrti in ostaja simbol ljubezni in spoštovanja do njegovega življenjskega dela. Tudi danes 30 let po izvedbi zadnje štafete mladosti številni prebivalci bivše Jugoslavije na današnji dan izrečejo prisego, da bodo čvrsti in predani ter da bodo vztrajali po poteh, ki jih je začrtal bivši jugoslovanski voditelj.

Leta 1988 je dogodek bil na štadionu JLA V Beogradu izveden zadnjič, leto dni kasneje pa je Zveza socialistične mladine Jugoslavije ukinila nekdaj to zelo popularno prireditev.

Other events that happened today:

1491 – Rojen Urban Textor

25. maja leta 1491 se je v kraju Lipa pri Kostanjevici na Krasu rodil ljubljanski knezoškof Urban Textor. Bil je dvorni kaplan kralja Ferdinanda I. in njegov osebni svetovalec. Leta 1543 ga je papež potrdil za ljubljanskega škofa. Sicer humanist in izvrstni govornik Textor je bil znan nasprotnik reformacije in leta 1547 dosegel zaporni ukaz… Read More