Skip to content

1947 – Ustanovitev Informbiroja

22. septembra leta 1947 se je v Sklarski Porembi na Poljskem začela konferenca komunističnih strank, na kateri je bil ustanovljen Informacijski biro komunističnih partij Kominform, bolj znan kot Informibro. Jugoslavijo sta na konferenci predstavljala Edvard Kardelj in Milovan Đilas. Ustanovitev Informbiroja je bil odgovor Sovjetske zveze na politiko obkoljevanja, ki so jo ZDA po koncu II. svetovne vojne začele prakticirati.

Sekretar CK KPSZ Andrej A. Ždanov je poleg poročil o položaju posameznih strank predstavil referat o mednarodnem političnem položaju. Teze slednjega so postale sestavni del »Deklaracije Komunistične informacijske konference o mednarodnem položaju«. Na konferenci je bilo sklenjeno, da se ustanovi informacijski biro, saj so bile zveze med komunističnimi strankami prekinjene leta 1943 z razpadom Kominterne. Izmenjava izkušenj in prostovoljno usklajevanje dejavnosti različnih strank sta nujna v sedanjem hudem povojnem mednarodnem položaju. Odsotnost povezovanja med komunističnimi strankami lahko povzroči škodo delavskemu razredu.

Informbiro je sprva bil sestavljen iz predstavnikov naslednjih komunističnih strank: Komunistične stranke Jugoslavije, Bolgarske delavske stranke (komunisti), Komunistične stranke Romunije, Madžarske komunistične stranke, Poljske delavske stranke, Komunistične stranke Sovjetske zveze (boljševiki), Komunistične stranke Francije, Komunistične stranke Čehoslovaške in Komunistične stranke Italije. Dogovorili so se tudi da bo sedež Informacijskega biroja v Beogradu. Konferenca v Sklarski Porembi, ki se je zaključila 27. septembra, je postala znana tudi kot I. zasedanje Informbiroja.

Drugo zasedanje Informbiroja je potekalo prav v Beogradu januarja 1948. Tretje in obenem najbolj znano zasedanje je potekalo v Bukarešti junija 1948. Tedaj so članice organizacije sprejele znamenito resolucijo Informbiroja proti Jugoslaviji, ter so obenem preselile sedež iz Beograda v Bukarešto. Več o dogodkih iz leta 1948 pa v našem članku 70 let od Informbiroja.

Četrto in zadnje zasedanje Informbiroja je potekalo na Madžarskem novembra 1949. Zaradi normalizacije odnosov med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo ter začetka procesa destalinizacije v vzhodnem bloku je bil Informbiro razpuščen 17. aprila 1956.

Predsednik sovjetskega parlamenta Andrej Ždanov je bil prvi predsedujoči Informbiroja – FOTO:Wikipedia

Other events that happened today:

1958 – Umre Izidor Cankar

22. septembra leta 1958 je v Ljubljani umrl slovenski in jugoslovanski umetnostni zgodovinar, diplomat, jezikoslovec, novinar, prevajalec, pisatelj in teolog Izidor Cankar. Star je bil 72 let. Izidor Cankar je bil znameniti bratranec še bolj znamenitega pisatelja Ivana Cankarja. Poleg znanega sorodnika pa je Izidor Cankar ustvaril več, kot je splošno znanega v javnosti. Ker… Read More