Skip to content

1957 – Podpis “Rimske pogodbe”

25. marca leta 1957 so Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska podpisale »Rimsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 1958. S tem dogovorom sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM). Evropsko gospodarsko skupnost štejemo za naslednika Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena s “Pariško pogodbo” leta 1951. Rimska pogodba je tudi bila osnova za nastanek današnje Evropske unije, ki je nastala z “Maastrichtsko pogodbo” februarja 1992.