Skip to content

1957 – Umre Moša Pijade

15. marca leta 1957 je v Parizu umrl jugoslovanski komunistični državnik, revolucionar, publicist, slikar, likovni kritik, prevajalec, novinar in udeleženec NOB Moša Pijade. Star je bil 67 let. Moša Pijade je bil judovskega porekla in je bil eden od ustanoviteljev Komunistične partije Jugoslavije. Leta 1925 je bil kot urednik glasila Komunist obsojen na 20 let ječe, kjer je prevedel Marxov Kapital.

Čas pred II. svetovno vojno je preživel v koncentracijskem taborišču v hercegovski Bileći, ki so ga oblasti Kraljevine Jugoslavije ustanovile v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Med narodnoosvobodilnim bojem je sodeloval v vrhovnem štabu narodnoosvobodilne vojske, bil je član Centralnega komiteja KPJ, februarja leta 1942 je oblikoval »fočanske predpise«, leto pozneje pa je bil izbran za podpredsednika AVNOJ-a. Po vojni je imel več pomembnih funkcij, med njimi pa najbolj izstopa funkcija predsednika jugoslovanske skupščine (parlamenta). Pijade je tudi imel čin rezervnega generalmajorja Jugoslovanske ljudske armade (JLA).