Skip to content

1994 – Svetovni dan učiteljev

Od leta 1994 5. oktobra po odločitvi UNESCO-a, obeležujemo Svetovni dan učiteljev, znan tudi pod nazivom Mednarodni dan učiteljev.

Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. V Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo v osnovnem, srednjem, višjem in visokem šolstvu opravlja 30 tisoč oseb, če upoštevamo še učitelje v neformalnem, glasbenem in plesnem izobraževanju ter vzgojitelje v vrtcih ter dijaških in drugih domovih, pa to delo opravlja več kot 46 tisoč ljudi. od tega jih je dobra polovica v Ljubljani, kjer je po podatkih Mestne občine Ljubljane v mestu 46 vrtcev, 52 osnovnih šol, 32 srednjih šol, 23 fakultet, 3 akademije, 9 glasbenih šol in 18.

Zgodovina šolstva, izobraževanja in vzgoje je v Ljubljani dolga več stoletij. Prve šolske ustanove so bile cerkvene, predvsem v župniščih, samostanih in škofijah. Vodil jih je magister scholarum oziroma scholasticus. V Ljubljani se prvi sholastiki omenjajo že leta 1262: plemiške otroke so poučevali gramatiko, retoriko in elemente prava, otroke meščanskega stanu in druge pa računanje, verski nauk, branje ter petje za namen bogoslužja. V srednjem veku se je razvila tudi posvetna mestna šola, ki je bila pod neposrednim vplivom mestnega sveta ter s tem tudi posvetna. V Ljubljani se v zgodovinskih listinah omenja »Jacobus scolasticus Laybacensis«, ki ga je mestna oblast plačevala že leta 1291.

OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

1954 – Ukinitev Svobodnega tržaškega ozemlja

5. oktobra leta 1954 so v Londonu predstavniki ZDA, Velike Britanije, Jugoslavije in Italije podpisali memorandum o Trstu in razdelitvi cone A in B Svobodnega tržaškega ozemlja. Ta je predvideval ukinitev Svobodnega tržaškega ozemlja, cono B in del cone A je dobila v upravo Jugoslavija, večji del cone A s Trstom pa je pripadel Italiji…. Read More