Skip to content

394 – Začetek bitke pri Frigidu

5. septembra 394 se je začela bitka pri Frigidu, znana tudi kot Bitka pri Mrzli reki (Fluvius frigidus, danes potok Hubelj v Ajdovščini), v kateri sta se spopadli vojski vzhodnorimskega cesarja Teodozija I. in zahodnorimskega »uzurpatorja« Evgenija. Bitka se je končala dan kasneje z zmagoslavjem čet cesarja Teodozija. Bitka pri Frigidu (verjetno latinsko ime za Vipavo) je imela velik pomen, saj je s tem krščanstvo doseglo veliko zmago nad poganstvom.

Zahodnofrankovski poveljnik Arbogast je skupaj z rimskim senatom pripravil upor proti cesarju Teodoziju I., ki je Rimskemu imperiju vladal iz Konstantinopla (prestolnica Rimskega imperija od leta 330). Arbogast je s svojimi »poganskimi« četami užival podporo rimskega senata, ki se je že več kot dve generaciji prepiral s krščanskimi cesarji v Konstantinoplu. Spomnimo, krščanstvo je v Rimskem imperiju postalo legalna vera z Milanskim ediktom leta 313. Senat je postavil novega cesarja, Evgenija, katerega je je oblast v Konstantinoplu imela za uzurpatorja. Teodozij se je z vojsko več kot 20.000 Vizigotov odpravil iz Konstantinopla proti zahodu. Čete Zahodnega rimskega cesarstva so sestavljali večinoma Franki in tudi Goti zvesti Arbogastu.

Lokacija bitke pri Frigidu je sporna, najverjetneje se je odvijala ob vznožju Julijskih Alp v bližini današnjega Vrhpolja pri Vipavi in potoka Hubelj, k zmagi Teodozijeve vojske pa naj bi (že po opisih bitke sodeč) močno pripomogla za te kraje značilna močna burja. Za Teodozija je bitka pomenila popolno zmago, za pogane pa, nasprotno, popoln poraz. Teodozij je po bitki naredil krščanstvo za edino legalno vero v imperiju.

Evgenij se je po bitki predal in prosil za milost, a bil vseeno usmrčen. Arbogast je sprva uspel pobegniti v gore, nato po nekaj dnevih tavanja naredil samomor. Na domnevni lokaciji bitke do sedaj še niso našli arheoloških ostankov. Kljub temu pa so v bližini Vrhpolja postavili spominsko obeležje na kraju, kjer naj bi po izročilu Teodozij pred bitko molil za nevihto, ki naj bi mu jo bog kasneje podaril. Z zmago pri Frigidu je Teodozij še zadnjič za kratek čas uspel združiti Rimsko cesarstvo. Umrl je le štiri mesece kasneje, januarja 395.

Bitka pri Frigidu na Valvasorjevem bakrorezu, FOTO Wikipedia