Bolnica Franja

Bolnica Franja


Partizanska bolnica Franja je bila bolnišnica, ki je med 2. svetovno vojno od začetka zime 1943 do maja 1945 delovala blizu vasi Dolenji Novaki pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice. Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske. Imenuje se po dr. Franji Bojc Bidovec, zdravnici te bolnišnice. V času delovanja se je v njej zdravilo okoli 1000 borcev iz Jugoslavije in tujine.