Cesarsko-kraljeva vojašnica v Ljubljani

Cesarsko-kraljeva vojašnica v Ljubljani


Avstro-Ogrska Cesarsko-kraljeva pehotna vojašnica v Ljubljani je v času Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije nosila ime “Kasarna vojvode Mišića”.