Ljubljanski velesejem

Ljubljanski velesejem


Ljubljanski velesejem je bivši razstavni prostor na področju današnjega parka Tivoli, ki je obstajal med leti 1921 in 1955. To je bila prva in s tem najstarejša ustanova te vrste v takratni Kraljevini SHS/Jugoslaviji.