Marijanišče

Marijanišče


Družba Vincencija Pavelskega (v Ljubljani ustanovljena leta 1876) je ustanovila leta 1882 v Ljubljani deško sirotišnico Marijanišče – Collegium Marianum. V njej je organizirala tudi štirirazredno ljudsko šolo. Leta 1886 je šola dobila pravico javnosti. Ob koncu 2. svetovne vojne, leta 1945 je bila podržavljena in preimenovana v Državno deško osnovno šolo Poljane.