Pritok Gradaščice

Pritok Gradaščice


Razglednica je bila posneta na mestu, kjer se Gradaščica zliva v Ljubljanico. Sicer razglednica daje poseben poudarek Kamniškim Alpam, ki se dvigajo v ozadju.