Razglednica slovanskih krajev

Razglednica slovanskih krajev


Razglednica v duhu krepitve narodne zavesti Slovanov prikazuje razne slovanske kraje in zgradbe, sredi razglednice pa sta v češčini zapisana tudi prva dva verza panslovanske himne Hej Slovani. Ljubljana je upodobljena v spodnjem desnem kotu razglednice.